Airsoft – realistisk moderne krigføring

Airsoft kan være en høyaktuell hobby for deg som er interessert i moderne krigføring, taktikk og våpenteknikk. Begrepet «airsoft» benyttes både om selve aktiviteten, som kan sammenlignes med paintball, og dessuten også ofte om de forskjellige våpnene som benyttes. 

Grunnleggende om airsoft

Airsoft har faktisk sin opprinnelse i Japan på tidlig 1970-tall, og både produktene og aktiviteten har spredt seg over verden siden den gang. Airsoft-våpen er, som navnet gir et hint om, luftvåpen som opererer med lavt trykk. Det er viktig å legge merke til at vanlige luftvåpen og airsoft-våpen definitivt ikke er det samme. Et luftgevær kan forårsake store skader på et menneske, men et airsoft-våpen skyter små prosjektiler i plast, som leverer svært lite energi når de treffer huden.

Airsoft-prosjektiler vil også forårsake mindre smerte enn paintball-prosjektiler, men det anbefales likevel beskyttelsesutstyr som vernebriller og hansker. Det er dessuten viktig å huske at airsoft er en svært fysisk aktivitet, og høyt adrenalin vil kunne gjøre at du tråkker over, faller eller på annen måte blir utsatt for skader.

Det finnes uten tvil tryggere måter å oppleve spenning på, og en runde på for eksempel Cashiopeia Casino vil kunne gi både spenning og adrenalin – uten noe fysisk risiko. Samtidig er det ikke rart at folk synes airsoft er spennende.

Mer realistisk enn paintball

Det er naturlig å sammenligne airsoft med paintball, og det finnes selvfølgelig fellestrekk mellom de to aktivitetene. Samtidig er det også store forskjeller, og mange vil mene at airsoft legger til rette for mer realistisk militær strategi og taktikk.

  • Airsoft-våpen bruker ikke prosjektiler med farge, noe som også gjør det enklere å lage svært virkelighetstro gjengivelser av eksisterende våpen.
  • Prosjektiler fra airsoft-våpen etterlater ingen merker, noe som også gjør at deltakerne i et rollespill eller simulering i stor grad må holde styr på treff selve.
  • Airsoft-våpen er også laget slik at det er mulig å skyte med hel- eller halvautomatisk ild, noe som er vanskelig å gjøre på en realistisk måte med et paintball-våpen.

Disse faktorene er bidragende årsaker når for eksempel militær og politi benytter airsoft til trening. Da skjer det ofte med spesiallagde våpen, som også gjenskaper rekyl og våpenets reelle vekt. Legg merke til at det også finnes prosjektiler med selvlysende væske, som da igjen ligner litt på paintball-ammunisjon.

Derfor benytter militæret også airsoft

Det er kanskje vanskelig å forstå hvorfor militær og politi benytter airsoft-våpen i forbindelse med trening, med tanke på at de har tilgang til vanlige våpen. Det finnes likevel flere fordeler med bruk av airsoft-våpen som komplement.

Våpnene er svært gode replikaer av virkelige våpen, noe som gjør trening med airsoft-våpen realistisk. Dessuten er prosjektilene trygge, og er i tillegg rimelige sammenlignet med tradisjonell treningsammunisjon. Det betyr at det er mulig å gjennomføre mer trening, på en trygg, økonomisk og realistisk måte.

Trening av profesjonelle militære eller politi handler blant annet om såkalt assosiative læring, der soldatene trenes i hvordan en handling fører til et resultat. Dessuten er såkalt eksponeringstrening viktig, der soldater eller polititjenestemenn utsettes for stressende situasjoner, samtidig som de drilles i å utføre de oppgaver som er helt avgjørende i en skarp situasjon. Trening med airsoft-våpen gjør det enklere å organisere mengdetrening på disse områdene, noe som er helt avgjørende når det handler om å lære ryggmargsreflekser og motstandsdyktighet i situasjoner som kan oppstå i moderne krigs- eller krisesituasjoner.