Noen interessante fakta om andre verdenskrig

Andre verdenskrig var en grusom konflikt som preget en hel verden. Kriger har alltid ført til tap av menneskeliv, men andre verdenskrig bygget videre på den industrielle krigføringen fra første verdenskrig og introduserte helt nye avskyelige elementer. Det er snart ingen igjen som opplevde krigens grusomheter direkte, og det er derfor også viktigere enn noensinne å videreføre historien om andre verdenskrig. Samtidig er det også viktig å huske på at under en overflate om troppeforflytninger og generalenes store beslutninger, så finnes det uendelige lidelser og utallige militære og sivile ofre.

Tyskland var ikke så mekanisert som man kan tro

Tyskland klarte å skape et bilde av en svært avansert og mekanisert krigsmakt, med såkalt blitzkrieg som taktikk. Det er helt sikkert mange som har fått med seg forskjellen mellom polske soldater til hest og avanserende tyske tropper med tanks og biler. Samtidig tilsier tallene i forhold til kjøretøyer noe helt annet. Ved begynnelsen av andre verdenskrig fantes det et kjøretøy per 47 personer i Tyskland, et kjøretøy per 14 innbyggere i Storbritannia og det tilsvarende tallet var åtte for Frankrike og bare fire for USA. Selv om det var en mager trøst for de forsvarende polske soldatene, så var altså Tyskland også fortsatt svært avhengig av transport med tog, til hest og til fots. Dette var også tydelig senere i krigen.

Storbritannia unngikk storstilt rasjonering

Britene gjorde store oppofringer i løpet av andre verdenskrig, både på land, til havs, i luften og i London og andre områder som ble rammet av tyske angrep.

Samtidig var det mange områder i Storbritannia som var langt unna tyske styrker, og behovet for rasjonering var også begrenset.

Fra 1940 var det nødvendig med noe rasjonering, men Storbritannia var på ingen måte en isolert øy omgitt av tyske styrker. Særlig sammenlignet med okkuperte områder på kontinentet, som ble rammet av tyskernes jakt på ressurser, så hadde engelskmennene en relativt komfortabel tilværelse i forhold til tilgang på mat.

Mange allierte skip ble senket, men det var fortsatt en lav andel

Konvojer med skip fra USA til England var en bidragende årsak til Storbritannias relativt gode tilgang på forsyninger. Svært mange skip ble senket av tyske styrker, hele 4.786 til sammen. Av disse var 2.562 britiske skip, men samtidig må man sammenligne dette med at britene hadde omtrent 2.000 skip på havet hver eneste dag. Til sammen ble det gjennomført 323.090 seilinger gjennom krigen, noe som betyr at det bare var 1,48 % av seilinger som ble senket. Legg merke til at hvert skip selvfølgelig kunne gjennomføre mange individuelle seilinger, så for den enkelte sjømann var risikoen for å ende opp i problemer høyere.

Dessuten var den gigantiske produksjonen av skip i USA en viktig faktor, det ble for eksempel laget 2.710 såkalte «Liberty Ships» ved 18 forskjellige verft i USA i krigsårene. Det var alene tilstrekkelig til å erstatte en god del av tapene. Selv om ubåter var en grusom trussel mot individuelle skip og sjømenn så hadde Tyskland helt enkelt ingen sjanse mot disse tallene.