De italienske kriger

De italienske kriger

De italienske krigene fra 1494 til 1559 førte til mange viktige gjennombrudd i militær teknologi og parallelle skifter i militær taktikk. Aller viktigst var bruken av feltartilleri, musketter og nye typer festningsverk. Taktisk kom det også store landevinninger på feltet kombinasjon av ulike våpentyper og -grener. Utviklingen innenfor infanteriet var […]

04/18/2016 Comments are Disabled
Slaget ved Agincourt

Slaget ved Agincourt

Slaget ved Agincourt var ett av de avgjørende slagene i Hundreårskrigen mellom England og Frankrike. Det fant sted 25. oktober 1415 i Nord-Frankrike. Den dagen vant engelskmennene et viktig slag mot en tallmessig overlegen fiende, og den har derfor blitt husket gjennom århundrene både fordi det var en stor engelsk […]

04/17/2016 Comments are Disabled
Fredrik 2. av Prøyssen – en stor militærteoretiker

Fredrik 2. av Prøyssen – en stor militærteoretiker

Nødvendighet gjorde at mange av de europeiske kongene i tidligere tider studerte militær teori på et høyt nivå, og brukte store deler av sitt virke til å sette seg inn i og utvikle nye tekniske, taktiske og strategiske grep for å få has på statens fiender. Fredrik 2. av Prøyssen […]

04/16/2016 Comments are Disabled
Jomini – den moderne strategiens grunnlegger

Jomini – den moderne strategiens grunnlegger

Den som gjerne regnes som den moderne krigsstrategiens far er Antoine-Henri Jomini, en sveitser som endte opp som general både i den franske og den russiske hæren takket være sin unike innsikt i taktikk og strategi. Jomini var en grundig analytiker som tok en nærmest geometrisk tilnærming til krig. Han […]

04/15/2016 Comments are Disabled
Clausewitz – krig som politikk

Clausewitz – krig som politikk

Carl von Clausewitz regnes gjerne som den mest innflytelsesrike av alle europeiske krigsteoretikere. Han var selv soldat og offiser, men ble berømt som teoretiker etter grundige studier av krigføringen til særlig Fredrik den Store og Napoleon Bonaparte. Hans tilnærming var filosofisk og systematisk, og ledet frem til storverket “Om krigen”, […]

04/14/2016 Comments are Disabled